PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 27. kedd - László napja van.Doktoriskola


Az 1994-ben indult "A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái" című PhD-programból fejlődött ki a PTE Földtudományok Doktori Iskolája, amely doktori képzés 2001 óta rendelkezik akkreditációval. A tudományos iskola munkájába bekapcsolódók két formában végezhetik tevékenységüket: nappali tagozatos, egyetemi hallgatói jogviszony keretében, illetve levelezőként, a munkaviszonnyal rendelkezők.
Az iskola érdemi munkájában már ma is jellemző egyes tudományterületek körüli oktatási és kutatási műhelyek kialakulása. A hallgatók témaválasztásai, a képzési tematikák, valamint az elméleti és alkalmazott kutatások is ezekhez a témacsoportokhoz és azok vezetőihez kapcsolódnak.

 • Földtan - Budai Tamás
 • Népesség- és településföldrajz - Dövényi Zoltán
 • Történeti és politikai földrajz - Dövényi Zoltán
 • Meteorológia, éghajlatváltozás- Geresdi István
 • Természeti földrajz és tájértékelés - Lóczy Dénes
 • Geomorfológia - Schweitzer Ferenc
 • Terület- és településfejlesztés - Tóth József
 • Regionális földrajz - Tóth József
 • Turizmusföldrajz - Trócsányi András
 • Kulturális földrajz - Trócsányi András


A MAB 2010. január 22-i ülése során a Földtudományok Doktori Iskolát akkreditálta, az erről szóló MAB 2010/1/XI/2/355. sz. határozat itt olvasható.


Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a KDHB elé terjesztendő pályázati anyagokat (pl. szigorlati kérelem, nyilvános vita kérelem, stb.) ezentúl legkésőbb az aktuális ülést megelőző hónap utolsó napjáig (pl. a májusi ülés esetén legkésőbb április 30-ig) kérjük eljuttatni a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu címre.


A Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai
Tervezett és megtörtént doktori védések az iskolában

A nappali tagozatos képzésre évente mintegy fél tucat magyar és korlátozott számú külföldi állampolgár vehető fel. A doktori program és a doktoriskola keretein belül több mint 50 nappali tagozatos, és háromszáznál is több levelező hallgató kapcsolódott be a képzésbe, az elmúlt mintegy másfél évtized alatt 88 fő szerzett PhD-fokozatot.

A doktorandusz hallgatók tevékenyen részt vesznek az intézet és a tanszékek életében. Az elméleti képzés mellett számos gyakorlati tevékenységet is folytatnak. A nappali tagozatos hallgatók többsége szemináriumok vezetésével bekapcsolódnak a graduális hallgatók oktatásába, szerepet vállalnak a tanszékek kiadványainak (sorozatok, jegyzetek, tankönyvek) szerkesztésében, terepgyakorlatok vezetésében, valamint konferenciák szervezésében.

A doktoriskola fontos célul tűzte ki törzstagjai, témavezetői publikálási lehetőségeinek elősegítését és támogatását, a szakmai műhelyben születő új tudományos eredmények nemzetközi porondra történő eljuttatását. E tevékenységének keretében az IGU 2008. évi világkonferenciára az intézettel együttműködve angol nyelvű kötet szerkesztettünk, amelyben megjelenést biztosítottunk mind a doktoranduszoknak, mind témavezetőiknek. Az elmúlt egy évtizedben három alkalommal töltötték meg hallgatóink és munkatársaink írásai a Földrajzi Értesítő, illetve Földrajzi Közlemények a tematikus számait. Emellett jelen vannak a hazai és a nemzetközi geográfia térszínein, rendszeresen részt vesznek belföldi és külföldi konferenciákon. A doktorandusz képzés során nagyon jó kapcsolat alakult ki intézetünk és az ország több egyeteme, kutatóhelye között. A képzésben részt vevő oktatóink mellett rendszeresen tartanak vendégelőadást neves hazai és külföldi szaktekintélyek. Hallgatóink Tempus-, Ceepus-, Erasmus és egyéb állami ösztöndíjak támogatásával többször vettek részt külföldi szakmai gyakorlaton Európa számos országában, és tanulmányutak keretében a világ távolabbi területeire is eljutottak.

Nappali tagozatos PhD-hallgatóink
Levelező tagozatos PhD-hallgatóink
A Földtudományok Doktoriskola végzett hallgatói

A Földtudományok Doktoriskola tagjaiA felvételi eljárással, illetve a doktoriskolával kapcsolatos bővebb felvilágosítást az adminisztrációért felelős munkatársunk, Németh Krisztina (72/503-600/24480, fdi@gamma.ttk.pte.hu) illetve Szalai Gábor PhD-koordinátor (72/503-600/24247, phdkoord@gamma.ttk.pte.hu) tud adni.
A felvételi pályázat benyújtandó személyesen a Doktori Iskola Titkárságán (PTE TTK E/501), vagy postai úton 2011. május 27-ig a Földtudományok Doktori Iskola címére (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.). A csekkek (9000 Ft) átvehetők a Doktoriskola titkárságán. A felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a jelentkezés beérkezéséről értesítést kapnak. A felvételi vizsga időpontja: hamarosan

 • Tájékoztató a Földtudományok Doktori Iskola felvételi rendjéről
 • JELENTKEZÉSI ADATLAP A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának PhD képzésére


  Dokumentumok:

 • A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolájanak szabályzata
 • A FDI szervezett képzésének rendszere
 • A kutatási-publikációs és gyakorlati szakmai tevékenységek összehasonlító értékelése
 • Fokozatszerzési eljárás
 • Szakmai folyóiratnak tekintett folyóiratok listája
 • Doktori szigorlati tárgyak


  Órarendek, vizsgarendek:

 • A 2011/2012 tanév tavaszi szemeszterének órarendje -I.évfolyam, 2.félév
 • A 2011/2012 tanév őszi szemeszterének konzultációs időpontja -II. évfolyam 2. félév

  Űrlapok:

 • 1 Tandíjmérséklési kérelem
 • 2 Félévhalasztási kérelem
 • 3 Témavezető személyének megváltoztatására irányuló kérelem
 • 4 Doktori téma megváltoztatására irányuló kérelem
 • 5 Kérelem abszolutórium kiállítására
 • 6 Beszámoló a doktori téma feldolgozása során folytatott gyakorlati tevékenységről
 • 7 Publikációs tevékenység bemutatása doktori fokozatszerzési eljárás megkezdésének kérvényezéséhez
 • 8 Kérelem doktori fokozatszerzési eljárás megindítására

  Egyéb dokumentumok:

 • Doctoral School curses.pdf (pdf)
 • A geostatisztika irásbeli vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók listája -2011/2012
 • Magyarországi természetföldrajzi kutatások története (ppt)(Dr. Nagyváradi László)
 • A társadalmi-gazdasági tér regionális természeti és környezeti problémái (Dr. Wilhelm Zoltán)
 • Értékelési szempontok (Dr. Wilhelm Zoltán)
 • REGIONÁLIS FÖLDRAJZ (Dr. Aubert Antal)
 • A KÁRPÁT-MEDENCE ETNIKAI-TÖRTÉNETI TÁJEGYSÉGEI (Dr. Aubert Antal)
 • Geostatisztika feladatok I. évf. PhD-hallgatók számára 2011/2012
 • Prof. Sanjeev Kumar Mahajan előadásának vázlata
 • Segédanyag a Társadalmi-gazdasági tér regionális természeti- és környezeti problémái c. tantárgy beszámolójának elkészítéséhez (Dr. Wilhelm Zoltán)
 • Magyarország társadalomföldrajza szakmai beszámoló tételsor (Dr. Szabó Géza)
 • Geostatisztikai példatár
 • Természetföldrajz szakmai beszámoló (Dr. Lovász György)
 • Társadalomföldrajz szakmai beszámoló (Dr. Trócsányi András)
 • Ajánlott irodalom (Dr. László Mária)
 • Magyarország természetföldrajza szigorlati tételsor
 • Tudományos közlemények és PhD-értekezések tipográfiája, szerkezete és módszertana
 • Angol nyelvű tézisfüzet ajánlott formája
 • Beszámoló feladat Dr. Szabó Géza: Magyarország tájértékelése és környezetminősítése előadáshoz (doc)

 • PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka